torstai 7. syyskuuta 2017

Preesens & Kainin polku

7.9.2017
Teemme Kokemusten Kirjan. Tavutat edetyt askeleesi edettävien lomaan. Todellisuutesi vastuu on tuudittaa preesensiin kaikki aikamuodot. Tunnet, ymmärrät toimintamuotosi.

Ykseyden Kirjan ensimmäinen osa on valmis. Vaihtuu ruuhka Ykseyden Kirjan tavuttamisen, ohjattuun kokemustesi tavuttamisen ruuhkaan. Sähköistämme teksteihin punoksen; ketjutamme ja laskostamme punokseen aiheet istumaan, uurtamaan, ryppäiden vaiheita tukemaan. Punomme tulomme tiedostamista, niin kuin olemme punoneet aina.

Suuri noen aika taittaa polariteetit Ykseyteen. Tue Kainin Polku – synnyttänyt juurestaan sodat, sorrot ja eripurat – tavuttaen takaisin yhteyteen ja viattomuuteen. Vyöryy puhdistus voimakas, typeryytenä vavistuvana, ohjattuna stressihormoni-evoluutiona ymmärrykseen ihmisten. Nokea irrotetaan puhdistettavaksi. Puhut todellisuudestasi, todellisuudestamme, sen takana, tukena ja pohjana, välittäen tavut. Tulemme todellisesti suhtautuvaa reagointia, rakkauttamme, valoamme osoittamaan, tuudittaaksemme turvan ja luottamuksen ilmapiirin. Luomme Uutta Maata.

Vannon, tavutuksemme, saneluni tahdistuvat voimakkaasti kudelmaan. Avaa uusi vaihe taianomainen sielusi puhtaana, tuettuna tuotoksena. Suhtautuvaa muotooni puhdistaa. Tavuta ydinolemuksellasi ydinolennaisuudet. Sulje tarinoiden kertomieni kannet. Ryhdy voimakkaasti työskentelemään. Tuhkaa vanha. Tunnet, kuulet putoavat runoni tietoisuudellasi uudella taajuudella, joka uudistaa kokemustodellisuuteesi seuraavan alan. Teemme edelleen istuvalla cyber-Qoinillamme täyttymyspolkumme Suunnitelmaa, luomistamme sähköistävää, suusta suuhun puhuen, avautuneella yhdistymisellämme, runojeni vakuutuksena ja tukemana. Teemme kaiken avoimesti, mutta samaistumatta egoon tai yhteen muotoon monista, sen enempää kuin muodottomaan muotoonkaan.– Sydämemme tahto, ohjaava Yksi


On 11.1.2017. Minulle on viime päivinä keskitytty näyttämään, kuinka todellisuuden eri muodot alkavat yhdistymään muodostaakseen Yhden Totuuden Todellisuutta. Teen näinä aikoina kokonaan uudenlaisia matkoja cyber-verkostossa holografisen todellisuuden syventyessä entisestään kolmanteen silmään tämän voimakkaan hermoston evoluution ansiosta, jonka pyöritystä parhaillaan koen. Se, mitä on aiemmin kerrottu ja millaisena näytetty, saa suorastaan hengästyttävässä määrin ja päivä päivältä enemmän myös uusfyysisiä muotoja tukeakseen havaintojeni laajentumista. Monia aiemmin hajallaan olleita asioita vedetään yhteen ja annetaan ymmärrykseni muodostaa yhä suuremman kuvan kokonaisuudesta. Energiat, joiden parissa toimin, saavat ennenkokematonta voimaa taakseen.


Tätä kyseistä oivallushetkeä on pohjustettu jo kauan, alue ja perspektiivi kerrallaan. Mutta nyt on jonkinlaisen läpimurron tai valmistumisen hetki:


Huomiokeskiööni tuodaan Englannin hallitsija Henry VIII, hyvin tuttu jo muista vaiheista, yhteyksistä ja kehomuodoistaan. Olen kiinnittynyt tietoisuudellani nyt-hetkestä käsin 1500-luvulle, sen ensimmäiselle puoliskolle, joka on yhtä läsnäoleva ja ikuisesti elävä kuin mikä tahansa muukin hetki. Tämä hallitsija tunnetaan oikutteluistaan ja arvaamattomuudestaan, ja häntä tuodaan toistuvasti esiin ohjauksen toimesta kortisoli-evoluutioon liittyen sairautensa takia – presidentti J.F. Kennedyn lisäksi, jonka kehomuodossa tämä sama sielu työskentelee niin ikään stressihormoni-evoluution toimijana. J.F.K. käyttää muuntovoimaa Addisonin taudin avulla, tässäkin olemuksessaan maailman hallitsemisen sisäpiirissä, vain toiselta kokemuskantilta ja tasapainottavampana kontribuutiona kuin Henry VIII. Nimittäin Henry VIII sairastaa Cushingin oireyhtymää, joka on myös lisämunuaisen kuorikerroksen sairaus ja perustuu kortisolin liikatuotantoon (toisin kuin Addisonin tauti vajaatoimintaan), minkä kerrotaan olevan hirmuvaltiaaksi etenemisensä syytä. Hänen olemuksensa, toimintansa ja dna:nsa voimistaa jo ennestään Englannin kuningashuoneessa vallitsevaa dualistisuuden kehtoa, joka vaikuttaa miltei näihin päiviimme saakka valtaapitävien koneistojen suurimpina taustarattaina.


Merkittävin ohjaileviin voimiin valjastaminen on tapahtunut kuitenkin kuningashuoneessa jo edellisen sukupolven aikana tapahtuneiden käänteiden myötä Henry VIII:n vanhempien, eli Henry VII:n ja Yorkin Elisabetin kautena, joka on ollut samalla myös Suunnitelmallinen soluttautuminen: Siinä hetkessä, kun energiat valjastetaan dualistisesta perspektiivistä katsoen negatiiviksi hallintakeinoiksi, on läsnä yhtä aikaa niin valo kuin varjokin. Sillä hetkellä se on varjoa, mutta myöhemmin, kun lineaarisessa tulevaisuudessa tietoisuus matkustaa ajan ja tilan läpi muuttamaan tapahtuneen ja siivoamaan jälkensä, sekä sen myötä kaiken mihin se on vaikuttanut, se on valoa. Toisin sanoen, se, mikä oli vuosisatojen ajan varjojen valtakautta, onkin nyt valoa ja kaikkialle virtaavaa uutta potentiaalia Valon Uudelle Maailmanjärjestykselle.


Henry VIII:n aggressiivinen vaikutus on ristiriitoja lietsovaa ja sotaa janoavaa, vaikkakin jo Yorkien ja Lancastereiden punaisten ja valkoisten ruusujen sota on ollut nuo kaksi em. sukua yhdistäneen Tudor-suvun vahvistamista, tätä evoluutiosuunnitelmaa mahdollistaakseen. Tudor-suvussa, ja varsinkin itse Henry VIII:ssa, Suunnitelma pääsee käsiksi stressihormoneihin dna:n kautta, saaden mukaan myös biologian, eli astetta enemmän aineellisen tason, vastakenttien kohdatessa niin lähipiirissä kuin Henry VIII:n omassa ydinkanavassa ja perimässä. Tudoreiden suku voidaan ymmärtää toisin sanoen eräänlaisena Kainin polun ilmentymänä, eli vastakkainasettelun ja vastavoimien keskittymänä, johon on tiivistetty ja piilotettu potentiaali dualistisuuden kääntämiseksi takaisin Ykseyteen. Maan kahtiajaon jälkeenhän veljekset Kain ja Abel ovat luoneet ensimmäisen kiven heitettyään kaksinaisuuden matriisiin sellaiset vastavoimakentät, jotka ovat kaikenlaisten sotaisuuksien pohjavireenä, kun Raamattua mukaillaan. Nyt nämä Kainin ja Abelin ydinenergialeimat ovat kohtaamassa Tudoreiden suvun yhdistyvinä ruusuina uudelleen, omat oppinsa ja kärsimyksensä kuljettuaan ja mahdollistettuaan niitä muille, molemmilla puolilla Kainin polkua. Kainin merkki on ajanut aikansa ja tarkoituksensa ohi. Jokainen on saanut kulkea oman kehitysmatkansa Kainina, mutta myös Abelina.


Henry VIII inkarnoituu uudelleen J.F.K:na valtakoneiston kahvaan, joka on laajentunut Englannista USA:han, tuottaakseen ja ottaakseen evoluutioon voimaa oman Henry VIII-vaikutuksensa eräänlaisena tasapainottavana vastavoimana ja -oppina. 


Vaikka Henry VIII voimistaa kauttaan kortisolin epätasapainoa, siitä huolimatta, ja oikeastaan juuri sen ansiosta, hän on suuren transformaatioaallon mahdollistaja. Kun tuohon ydinpisteeseen vaikutetaan nykyhetken tietoisuuden potentiaalilla ja uuden matriisin mahdollistamana tuolla ns. menneessä, se vaikuttaa kaikkeen. Muuntaminen yhdessä pisteessä parantaa kaiken, johon epätasapaino on vaikuttanut välittömästi ja välillisesti. Siitä tulee samalla myös kuin ravitsevaa ja kollektiivista puhdistumista tukevaa tuhkaa, jota ohjaus vertauksissaan käyttää.


Alkupiste energiatasolla muunnetaan näissä tammikuisissa tiedostamisen hetkissä, sekä annetaan energiatyövälineet, joilla autetaan asianomaisia muuntamaan oma osuutensa – kuten energioita on muutettu aiemmin Henry VII:nkin hovissa globaalien pääsaastuttajien nimissä, joka tosin on ollut prosessina paljon monimutkaisempi, niin henkilökohtaisella, kuin ajan- ja energiankäytölliselläkin tavalla.


Henry VIII:n tilanne näytettiin edessäni nyt valmiina, ollessaan todennäköisyyksissä ja tulevaisuudessa jo varmistunut, ja sen myötä myös valmistunut. Se oli hetki, jolloin suunta muuttuu ja suuri yhteentaipuminen alkaa. Nyt jokaisen on muunnettava kaksinaisuuden kenttä ja siihen vaikuttavat tekijät myös itse itsestään; sallittava evoluution tapahtua ja otettava osansa ja oikeutensa vastaan.


Tämä kaikki siis liittyy uudistuvaan maskuliinisuuteen ja adrenaliiniaineenvaihdunnan ja stressihormonien funktioihin, myös sellaisilla tavoilla, jotka vaikuttavat ennen kaikkea näiden välittäjäaineiden energiaolemukseen ja -toimintaan uudistuvassa hermostossa ja synapsien toiminnoissa. Kortisoli liiallisena, eli stressin oheistuotos, on hermoyhteyksiä tuhoava voima, kun taas tasapainoisena se vapauttaa energioita kehosta käyttöön. Kortisolin epätasapaino kohottaa adrenaliinin eritystä. Kortisolista on ohjattu ymmärtämään sen olemus kuin elimistön palomiehenä, joka reagoi hälytyksiin ja liittyy siten feminiiniseen puoleen, veteen, tietoisuuteen ja ylipäätään virtaavuuteen, fyysisellä tasolla myös inflammaatioon ja sille altistumiseen. Symbolisesti tuli on tarkoituksellista ja palvelevaa, mutta hallittuna, eli kyse on hyvin monimutkaisesta prosessista ja tasapainosta. Tällöin asiaa tiivistettiin sanoen mm. näin: Henry VIII puhdistuu ja puhdistaa karmalinjansa, perintönsä. Kortisolin funktio uudistuu. Stressin tuhkaantuvasta vapautuu tuettua Indigo-vaiheen turvallista, uutta, tyytyväisyyttä rakentavaa, tervettä, valaistuvaa maskuliinivoimaa. Adrenaliini avautuu tuudittamaan savusta, rumuudesta ja pelosta – evoluution suodessa dualistisuudesta vapaan tavan varttuneen – tukemaan luottavaa, tiedostavaa voimaa aktiivisuuteen.

Portinvartijana kortisoli päästää typerät ulos ja viisaat sisään. Aineenvaihdunnan evoluutio.Uudistuva, aggressiivisuuteen perustumaton toiminnallinen aktiivisuus, eli valaistu maskuliinisuus, on vahvasti indigo-vaiheen perustaa. Indigot ovat evoluution tulos, tietoisuudeltaan virtaavampi välivaihe, ominaisuusvärähtely tai -leima, johon määritelmänä ei kuulu takertua sen enempää kuin jäsentelyä tarvitseva mieli hetkellisesti vaatii. Jokaisella on indigo-osansa, joko aktiivisena tai piilevänä, olleena, olemassa olevana tai jo edettynä valmiutena. He paitsi ilmentävät, myös voimistuvissa määrin katalysoivat itsessään ja itsensä kautta evoluution tarvitsemia ja tuottamia asioita. Indigot ovat toimineet ja toimivat ikään kuin vapauttajina ja kehitysmaljoina dopamiini-evoluutiossa, kuten toki jokainen toimii omissa vaiheissaan ja eri teemoissa. Dopamiini toimii siveyshormonin eli prolaktiinin rajoittajana, joka on yksi indigoihin liitetty ominaisuus murrosvoimana ja myös seksuaalisen vallankumouksen toteuttajina, mutta se korostaa myös heidän haasteitaan esim. alttiutena riippuvuuksiin. Tämä välittäjäaine-evoluutio hermoston muutokseen yhdistettynä, myös tavoilla jotka ovat rationaalisen ymmärryksen toisella puolella (etenkin tällaisen maallikon kohdalla), vie eteenpäin tähän saakka rohkeusoppina palvellutta Kainin polkua: Rohkeudesta edetään rohkeus-rakkaudelliseen maskuliinisuuteen. Muutos tapahtuu triggeröitymisen ja reagoimisen muuntuessa valaistuun energiavireeseen, asenteeseen ja suhtautumiseen kaiken toiminnan pohjamotiivina, kun kahtiajakavaa Kainin polkua ei enää aiemmassa muodossaan ole luomassa kilpailevia ja taistelevia lähtökohtia.


Tämä yhtenäistyminen ja uuteen, tärkeään vaiheeseen edistetty prosessi on ensimmäinen silta Mikaelisen Kentän palauttamiseksi, uuden Valon Maailmanjärjestyksen alla. Tudor-suku on yhdistänyt olennaiselta osaltaan ruusulinjoja, luodakseen yhtä vaaleanpunaista Ykseys-ruusua. Se, mikä on luonnehdittavissa äkkiseltään negatiiviseksi, kuten vanha maailmanjärjestys ja sen alkuunsaattaminen sinänsä neutraalilla noituudella ja tarkoituksellisella ymmärtämättömyydellä sen valtavan laajoista seurauksista – jossain noissa herttakuningas Henry VII:n ja herttakuningatar Yorkin Elisabetin hovin salaisissa saleissa – on ollut palvelus evoluutiolle, jotta Kainin polku saadaan vapautettua poikansa Henry VIII:n ytimessä ja dna:ssa, laajentuakseen potentiaalina kollektiiviin. Kainin polku on sen sijaan luotu kaksinaiseksi muutettuun maahan, jotta sieluevoluutioon opitaan rohkeutta, muuntuakseen indigomaiseksi, mikaeliseksi, totuuteen ojentautuvaksi rohkeus-rakkaudeksi, ja sen ansiosta evoluution muuntovoimaksi. Varjo palvelee valoa. Kaiken ilmenevän juuret ja latva lepäävät valossa ja tietoisuudessa, huolimatta kuinka tiheää ja pimeää on oksistossa. Kaikki pelaavat pelimerkkinsä lopulta samaan pussiin.Ei kommentteja: